aXiom

Facebook Twitter 
GSM: 040 / 395 - 357

0,70 € / m2

redno čiščenje
poslovnih prostorovveč...

9,00 € / h

redno čiščenje
skupnih prostorov,
vhodov, stopnišč


več...

9,00 € / h

generalna čiščenja
stanovanjskih objektov,
in poslovnih prostorov


več...

9,00 €

urejanje okolice, strojno čiščenje garažnih hiš in industrijskih obratov
                                      več...

Reference

V čistilnem servisu Lagod smo ponosni, da sodelujemo s številnimi podjetji v Sloveniji. Veliko pa sodelujemo tudi s privatnimi naročniki.

Redna in generalna čiščenja na naslednjih objektih:

- stanovanjski objekti
- poslovni prostori
- zavodi
- izobraževalne ustanove
- šole
- vrtci
- športni objekti
- društva
- gostinski lokali (kuhinje, restavracije)
- trgovine
- skladiščni prostori
- avto hiše
- garažne hiše
- industrijski obrati (proizvodnje, hale)